Toolbar

ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม

ภาพถ่ายยอดนิยม

ประเภทยอดนิยม คุณค่าของขยะ

ID1252 3

ในวันหนึ่งๆ เราทุกคนล้วนมีส่วนก่อให้เกิด “ขยะ” ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นการบริโภค เช่น เศษอาหารที่เหลือ จากขั้นตอนการเตรียมอาหาร หลังรับประทานแล้วก็เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร และแก้วกาแฟที่ต้องทิ้งหลังจากการดื่มที่ส่วนมากเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก หรือการอุปโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การใช้สมาร์ทโฟนในปัจุบัน จนทำให้เกิดเป็นขยะอิเล็คโทรนิค ชิ้นส่วนรถยนต์ เฟอนิเจอร์ต่างๆ ที่เกิดการชำรุด 

ขยะเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเรามักมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือผู้ทิ้งหาประโยชน์ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อลองกลับไปไตร่ตรองอีกครั้ง ก็น่าคิดว่า เราสามารถนำขยะเหล่านี้มารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขยะเปียกประเภทมวลสารชีวภาพยังอาจถูกนำมาทำปุ๋ยสำหรับสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นไม้ พลาสติกและแก้วถ้าสภาพและการคัดแยกดีพอยังอาจนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหรือขึ้นรูปใหม่ ขยะอีเล็กโทรนิค มีโลหะมีค่ามากมายเช่น ทอง ทองแดง นิกเกิล จนอาจกล่าวได้ว่ากองขยะอิเล็กโทรนิคก็เป็นเหมืองดีดีนี้เอง

เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าในขยะ ซึ่งจะทำให้เกิดการแปรรูปขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน อพวช. ขอเขิญชวนทุกท่านร่วมค้นหา สังเคราะห์ ร้อยเรียง สรรค์สร้างคุณค่าของขยะให้ประจักษ์เป็นภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์ให้เห็นประโยชน์ของขยะไปกับท่าน ในหัวข้อ “คุณค่าของขยะ”

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวดหัวข้อ คุณค่าของขยะ
ส่งภาพเข้าประกวด


ประเภทยอดนิยม วิทยาศาสตร์อร่อยลิ้น

“อาหาร” เป็นสิ่งจำเป็นที่คอยหล่อเลี้ยงให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและมีพลังประกอบกิจกรรมต่างๆ เพราะเราต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อให้การทำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพ “อาหาร” ยังมีคุณสมบัติเป็นยาคอยปรับความสมดุลภายในร่างกายยามที่ระบบใดระบบหนึ่งทำงานผิดปกติ นอกเหนือไปจากความต้องการพื้นฐานแล้ว “อาหาร” ยังอาจเต็มไปด้วยความทรงจำที่สวยงาม เช่น ไข่ตุ๋นที่ทำให้รำลึกถึงอุ่นไอรักจากแม่เมื่อครั้งเรายังเด็ก หรือความประทับใจในลีลาการปรุงอาหารของพ่อครัวร้านประจำ ยิ่งไปกว่านั้น อาหารยังเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผ่านการเรียนรู้ ประดิษฐ์ ทดลอง ของคนหลายรุ่น และหลายครั้ง “อาหาร” คือวัฒนธรรม ตัวแทนของชนชาติ ศาสนา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และแสดงถึงทรัพยากรตามถิ่นที่อยู่อาศัย เบื้องหลังของภาพอาหารจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่รู้จบ เช่น อาหารปิ้งย่างที่ได้รับความนิยม แต่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากในเนื้อสัตว์ที่นำไปย่างนั้นจะมีสารจำพวก Heterocyclic Amines (HCAs) และสาร Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) เกิดขึ้น เรียกว่าสารก่อมะเร็ง  หรือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของอาหารที่ลอยออกมากระตุ้นความรู้สึกอยากอาหาร ก็ใช้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเป็น ปฏิกิริยาเมล์ลาร์ด (Maillard reaction) เกิดขึ้นจากน้ำตาลในอาหาร ทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโน โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสารเคมีสีน้ำตาล ซึ่งมีกลิ่นหอม และสารเหล่านี้เองที่กระตุ้นความอยากอาหารของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการประกวดหัวข้อ วิทยาศาสตร์อร่อยลิ้น

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการใช้งาน

1. ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถส่งรูปภาพและกดโหวตได้

2. หากต้องการโหวตรูปภาพ (ประเภทยอดนิยม) ให้เข้าไปที่เมนู>"โหวตภาพ" และกดที่รูปหัวใจ โดย 1 user สามารถโหวตได้วันละ 10 ครั้ง (1ชม.โหวตได้ 1 ครั้ง)

3.ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถ สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ส่งครั้งแรกไม่ครบ 5 ภาพ ให้ทำการ Log in ใช้ User Password เดิมที่เคยสมัครไว้

 

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

 โทร 02 577 9999 ต่อ 1475

 nsmphotocontest@nsm.or.th


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120