Toolbar
วิทย์ติดเลนส์#5

2016

2 items

การใช้ทองคำเปลวปิดลูกนิมิต หรือ ปูชนียวัตถุอื่นๆ เป็นคติความเชื่อเรื่องมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ และผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น

คำบรรยาย พิธีกรรม "มาบุ๊โคะ" ของกะเหรี่ยงผู้นับถือฤาษีที่อาศัยอยู่กลางผืนป่าตะวันตก เป็นการทำบุญให้ธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการใช้งาน

1. ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถส่งรูปภาพและกดโหวตได้

2. หากต้องการโหวตรูปภาพ (ประเภทยอดนิยม) ให้เข้าไปที่เมนู>"โหวตภาพ" และกดที่รูปหัวใจ โดย 1 user สามารถโหวตได้วันละ 10 ครั้ง (1ชม.โหวตได้ 1 ครั้ง)

3.ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถ สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ส่งครั้งแรกไม่ครบ 5 ภาพ ให้ทำการ Log in ใช้ User Password เดิมที่เคยสมัครไว้

 

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

 โทร 02 577 9999 ต่อ 1475

 nsmphotocontest@nsm.or.th


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120