th th
en

วิทย์ติดเลนส์

banner sciisoutthereR22020

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์”ปี 6 (Science is out there) 

หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ www.nsm.or.th/contest

 

แบ่งเป็น 2 รุ่น คิอ

รุ่นที่ 1 นักเรียน นักศึกษา (อายุ 12- ไม่เกิน 18 ปี)
-อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
-กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. 
- มีสถานะเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. จนถึงวันที่ประกาศ ผลในหัวข้อนั้น ๆ

รุ่นที่ 2 ประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด
1.ประเภทยอดนิยม 
2.ประเภทยอดเยี่ยม 

 

หัวข้อการประกวด

1.ประเภทยอดนิยม
พิจารณาจากผลรวมคะแนนโหวตในแต่ละรอบการประกวด ความสวยงามของภาพ และคำบรรยาย ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพ และการสร้างการบรรยายที่เชื่อมโยงความเป็นวิทยาศาสตร์จากเหตุการณ์ในภาพได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช. 

 

รอบ

 

ช่วงเวลารับสมัคร

 

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00 น.

 

ประกาศผล 

1

ม.ค.63 - มี.ค.63

มลพิษใกล้ชิดกว่าที่เคย

30 มี.ค.63

10 เม.ย.63

2

เม.ย.63 - มิ.ย.63

วิถีไทย วิถีวิทย์

30 มิ.ย.63

10 ก.ค.63

3

มิ.ย.63 - ส.ค.63

วัฒนธรรม

30 ส.ค.63

10 ก.ย.63

 

2.ประเภทยอดเยี่ยม 
พิจารณาจากความสวยงามของภาพและคำบรรยาย ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพ และการสร้างการบรรยายที่เชื่อมโยงความเป็นวิทยาศาสตร์จากเหตุการณ์ในภาพได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.

 

รอบ

 

ช่วงเวลารับสมัคร 

 

หัวข้อ

หมดเขต
ส่งผลงาน
16.00 น.

 

ประกาศผล 

1

ม.ค.63 - มี.ค.63

สายน้ำแห่งชีวิต (วิทย์)

30 มี.ค.63

10 เม.ย.63

2

เม.ย.63 - มิ.ย.63

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30 มิ.ย.63

10 ก.ค.63

3

มิ.ย.63 - ส.ค.63

ป่าไม้

30 ส.ค.63

10 ก.ย.63

 

**หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest**

 

รางวัลสำหรับการประกวด รุ่นนักเรียน นักศึกษา (อายุ 12-ไม่เกิน 18 ปี)

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

6,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

4,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

2,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


หมายเหตุ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย

 

รางวัลสำหรับการประกวด รุ่นประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

ทุนต่อยอดผลงาน

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

8,000  บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

  6,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000  บาท

 

 วิทย์คิดเลนส์ รอบพิเศษ ภาคใต้ 

banner deepsouthandscifinal

 

รางวัลสำหรับการประกวด รุ่นนักเรียน นักศึกษา (อายุ 12-ไม่เกิน 18 ปี) หัวข้อ Deep South and Science ส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย.63  เริ่มโหวตได้วันที่ 16 มิ.ย. -30 มิ.ย.63

ประเภทการประกวด

ทุนการศึกษา

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

8,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

6,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด รุ่นประชาชนทั่วไป หัวข้อ Deep South and Science ส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.63

ประเภทการประกวด

ทุนต่อยอดผลงาน

จำนวน

ภาพถ่ายยอดนิยม

ชนะเลิศ

2,500 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

2,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

1,500  บาท

ภาพถ่ายยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ

8,000  บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

  6,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000  บาท

 

ส่งภาพเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ ที่ www.nsm.or.th/contest

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

 

 

 

 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร