th th
en

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ภายใต้พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้มแข็งทางความคิดและจิตใจ สู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กลับมาอีกครั้ง ในกิจกรรม ค่าย One Day Camp ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน โดยน้องๆจะได้มาสวมบทบาทเป็นสายลับเฉพาะกิจเพื่อไขปริศนาในนิทรรศการ SPY Code Breaker พร้อมเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการรหัสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  กลับมาอีกครั้ง ในกิจกรรม ค่าย One Day Camp ที่เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน โดยน้องๆจะได้มาสวมบทบาทเป็นสายลับเฉพาะกิจเพื่อไขปริศนาในนิทรรศการ SPY Code Breaker พร้อมเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการรหัสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


วันที่ 12 พฤษภาคม 2561ค่าย One Day Camp ตอน "Spy Kids พิชิตภารกิจลับ"  รับสมัครระดับชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 35 คน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561ค่าย One Day Camp ตอน "สายลับตัวน้อยตามรอยนักสืบ" รับสมัครระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 35 คน


ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร