th th
en

ถนนสายวิทยาศาสตร์

 

25245ddcd11cf7fc732bbb66ef8e981a L
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ในชื่องาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560”

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน
1. บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธี ถนนพระรามที่หก และบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ : 12 – 14 มกราคม 2560
2. อพวช. : คลองห้า ปทุมธานี
วันที่ : 14 มกราคม 2560
3. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีแสควร์
วันที่ : 14 มกราคม 2560
4. ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ : 14 มกราคม 2560

รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

ชื่อสถานี

ชื่อกิจกรรม

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

กิจกรรมไฮไลท์/ ข้อความประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมแกล้งดิน

 - ทดลองค่า pH ในดิน
 - นิทรรศการโครงการแกล้งดิน

สนช.

คุณณัฐกฤตา อุ่นใจ
โทร.02-017-5555 ต่อ 604
092-397 8587

fax 02 017 5566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

MOST Service Link

 - ปลูกต้นไม้ (ถั่วเขียว)

ศบร.

น.ส.ศิริรัตน์ ฉุยฉาย

โทร.02-333-3700

ต่อ 3808 086-368-1589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : เปิดป้ายทาย Call แข่งขันตอบคำถาม จินตนาการรูปสวยด้วยสี

ซินแลนด์ แดนมหัศจรรย์ แสงซินโครตรอน แสงจิ๋วทะลวงโลก

 

สซ.

น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน

081-8788263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส.กุลธิดา พิทยากรณ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08-8584-3693

ไฮไลท์ : ฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ ระบายสีแสนสนุกลุ้นรับของรางวัลไปกับกิจกรรมภายในบูธ

โตขึ้นหนูอยากเป็น…?

เกมท่องโลกดีเอ็นเอ, เกมประลองความจำ,นิทรรศการรากฟันเทียม

ศลช.

 

นางสาวหทัยภัทร อินทรบุญสม

โทร.02-644-5499

มือถือ 062-751-6665

โทรสาร 02-644-9538

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณศรัณภัสร์

โทร.097-123-9595

ไฮไลท์ : เกมท่องโลกดีเอ็นเอ, เกมประลองความจำ,นิทรรศการรากฟันเทียม

พิมเสนน้ำ/เจลหอมปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

วศ.

คุณวลัยพร ร่มรื่น

โทร.022017097 ,0952517957

โทรสาร 022017470

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายคุณวุฒิ ลี่แตง

โทร.022017095 ,

0896142126

โทรสาร 022017470

คุณจิตรลดา (มุก) 02 201 7470

ไฮไลท์ : 1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 เรื่อง เทียนพระราชพิธี 2. กิจกรรมสร้างสรรค์พาเพลิน 3. ลานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

เทียนเจลเลข 9

Innovation "นวัตกรรมพาฝันของน้อง"

ยาหม่องสมุนไพร

ขูดฉูดฉาด

ลูกบอลยางพาเพลิน

Cube Paper Craft

สร้างสรรค์เกมหรรษา

เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาว

เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาว

สดร.

คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์
โทร.083-200-9961

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : กิจกรรมการใช้งานแผนที่ดาวและการสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์รวมทั้งกิจกรรมเกมแจกของรางวัลสื่อดาราศาสตร์

ของเล่นของพ่อ

 

สทอภ.

น.ส.สิดา ปุณณหรรษา

 โทร.02-141-4638

มือถือ 081-552-7413

โทรสาร 02-143-9603
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : จิ๊กซอต่อแผนที่ : สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่และภูมิประเทศของไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนเพาะช่างทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อเลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เพื่อให้ทรางเล่นเป็นจิ๊กซอ

มาตรวิทยา วงล้อมหัศจรรย์

 

มว.

น.ส.วัชรีพร   กลิ่นขจร

โทร.02-5775100 

ต่อ 4227 085-113-1255

โทรสาร 02-5772859

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : -
ข้อความประชาสัมพันธ์ : มาทำความรู้จักกับหน่วยวัดหน่วยพื้นฐานทั้ง 7 หน่วย ที่เรียกว่าระบบหน่วยวัดสากล หรือระบบหน่วยวัดเอสไอ และรับทราบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่ประกอบไปด้วยงาน  MSTQ ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardisation) การทดสอบ (Testing) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตไปได้อย่างมั่นคง ถาวร

ครอบครัวอะตอม

 - ของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีรังสีฯ

ปส.

คุณธวัชชัย

โทร.089-627-8397

02-596-7600 ต่อ 1126

 โทรสาร 02-561-4076 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : นิทรรศการการเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อม,  กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล

เจลลี่พระราชทาน ของขวัญของพ่อ

 

สวทน.

น.ส.นิรมล เทพทวีพิทักษ์
โทร. 02-160-5432 ต่อ 703 081-269-2021 โทรสาร 02-260-5438 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : แสดงผลงานและข้อมูลของผลิตภัณฑ์เจลลี่พระราชทาน/กิจกรรมการทำเจลลี่สำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรม

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 เรื่องเทียนในพระราชพิธี

นิทรรศการ

วศ.

 

 

สถานีสีเขียว ตอน สบู่ปรับอากาศน้ำมันหอมระเหย

 

วว.

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่

โทร.02-577-9358
นายปุณณภพ โผผิน

โทร.02-577-9369

094-3266151
โทรสาร 02-577-9362 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ : การทำสบู่หอมปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยเป็นกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ลองทำและนำกลับไปใช้ได้ที่บ้านและนิทรรศการจะแนะนำเรื่องประโยชน์ต่าง ๆ และที่มาต่าง ๆ

NUCLEAR JOYFUL

 - จิ๊กซอ

สทน.

นายฐานพล พวงมาลี โทร.092-518-6162 โทรสาร 037-392930 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิทย์ คิดสนุก กับ สวทช.

 

พว.

คุณกนกวรรณ

โทร.087-024-3672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มาตรฐาน

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

น.ส.วัลลภา พุกกิริยา

โทร.02-202-3547

 โทรสาร 02-354-3214 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวราวุธว์ เอี่ยมพิทักษ์

02-2023430

089-3054267

โทรสาร 02-3543214 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไฮไลท์ :
ข้อความประชาสัมพันธ์ : การเรียนรู้มาตรฐาน มาตรฐานอยู่รอบตัวคุณ

มาตามน้ำ

 - ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ
 - กังหันลมด้วยกระดาษ                             - ถังดักไขมันในครัวเรือนแบบง่าย 

สสนก.

คุณศิริเพ็ญ จิราภรณ์มณี
โทร. 02-642-7132

 02-6427034ต่อ 619

มือถือ 081-988-2323
โทรสาร 02-642-7033 หรือ 02-6427034
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบรู้การจัดการน้ำแบบพอเพียง

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน พระราม 6 กทม.

 

กรมทรัพยากรธรณี

 

 

รายละเอียดเฉพาะกิจกรรมของอพวช.

ชื่อสถานี

ชื่อกิจกรรม

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

กิจกรรมไฮไลท์/ ข้อความประชาสัมพันธ์

หนูน้อยตามรอยพ่อ ด้วย วทน. อย่างพอเพียง

หนูน้อยตามรอยพ่อ ด้วย วทน. อย่างพอเพียง

อพ.

พีรนุช กัญหดิลก

 0 2577 9999ต่อ 1121 โทรสาร 0 2577 9956

 มือถือ 092 407 5566

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นิทรรศการร่วมกัน 3 พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามรอยพ่อ เสนอพระราชกรณียกิจด้าน วทน. ที่นำมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ฝ่านชิ้นงานที่สามารถทดลองเล่นได้ ให้เกิดการเรียนรู้จริง และเข้าใจถึง วทน. ต่างๆที่ท่านทรงคิดและสร้างสรรค์ขึ้น

ทำของเล่น ตามรอยพ่อ

Toy Makers and Competition

พวท.

ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้มีประโยชน์สูงสุด กิจกรรมนี้น้องๆ จะได้ลงมือประดิษฐ์และเรียนรู้เรื่อง เกษตรทฤษฏีใหม่ โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดิน เพื่อการปลูกไร่นาสวนผสม สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์

นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ

นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ

สพต.

นายจิรพล ระวังการ

02 577 9999 ต่อ 1461

081 685 6860

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เยาวชนจะได้ประดิษฐ์ สิ่งของตามโจทย์ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education ฝึกเป็นนักประดิษฐ์ตามรอยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชการที่ 9

นักไอทีตัวน้อยตามรอยพ่อ

1. สื่อสารตามรอยพ่อ     

  2. อักษรทรงประดิษฐ์     

3. กังหันอัจฉริยะ           4. หุ่นยนต์ที่พ่อสร้าง       

  5. ย้อนถามตามงานพ่อ  

 6. แผนที่                      

พทส.

น.ส.พิมลพรรณ จันทรพิมล 02 577 9999 ต่อ 4131

 083 520 8094

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศึกษาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับไอที พร้อมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดและแก้ปัญหาตามรอยพ่อ ผ่านการร่วมเล่นกิจกรรมที่หลากหลาย

เกษตรทฤษฎีใหม่

สนุกกับเกษตรทฤษฎีใหม่

พธช.

น.ส.ปัทมา หนูคง โทร 0 2577 9999 ต่อ 1508 มือถือ 086 325 6973

โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชดำริ เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง กิจกรรมนี้น้องๆ ได้เรียนรู้พฤติกรรมการกินของลิง

แก้มลิง

มีอะไรในแก้มลิงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการตลาดและบริการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๒-๒๑๐๙ โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๐ Website : www.nsm.or.th

05
04
03
02
01
06

ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2560

pdf

passport1

Size: 1.41 MB
Hits : 108
Date added: 1970-01-01กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร