อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม (หอพัก อพวช.) Activities and Training Center (DORMITORY)

 

อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม (หอพัก อพวช.)
Activities and Training Center (DORMITORY)

dormitory nsm

ศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม (หอพัก อพวช.)

อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการพักค้างอ้างแรมสำหรับจัดค่าย หมู่คณะนักเรียน การจัดสัมมนา
หรือผู้สนใจทั่วไป ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น มีจำนวนเตียงนอน จำนวน 132 เตียง แบ่งเป็น  ห้องปรับอากาศเดี่ยว จำนวน 48 เตียง
และ ห้องปรับอากาศรวม จำนวน 84 เตียง แบ่งเป็น ห้องพักชาย และห้องพักหญิง 

 

  

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

ห้องพักเดี่ยว            โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ
ห้องพักรวม              เตียง 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ
ห้องพักผ่อน             หนังสือ ทีวี ตู้กดน้ำร้อนเย็น พัดลม
                                กระเป๋าปฐมพยาบาล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

 dormitory nsm1dormitory nsm2dormitory nsm3

 

 

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมอาหารเช้า)

ห้องปรับอากาศเดี่ยว    ทั่วไป      300 บาทต่อห้อง       สมาชิก อพวช.    270 บาทต่อห้อง
ห้องปรับอากาศรวม    ทั่วไป    200 บาทต่อเตียง    สมาชิก อพวช. 180 บาทต่อเตียง

 งานสำรองห้องพัก สำนักพัมนาธุรกิจและการตลาด
โทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123 โทรสาร 02 577 9911
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 17604 times