ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้สอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก: แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of Elements” ระหว่างวันที่ 1…
โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 17.30  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  ชั้น…
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “Future is NOW”วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560ห้องแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี…
ขอเชิญครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Maker Space : กิจกรรมเสริมศึกษาแนวใหม่สำหรับเยาวชนในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560ณ ห้องแอมเบอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   แบบตอบรับ >>ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการ>>ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1 จาก 4