Print this page

คืนชีพมอสพันปีจากแอนตาร์กติก

 

moss2


มอสจากบริเวณขั้วโลกใต้สามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ หลังจากถูกแช่แข็งยาวนานกว่า 1,500 ปี
บีบีซีนิวส์ เสนอข่าวผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จในการคืนชีพมอส (พืชชั้นต่ำในกลุ่ม Bryophyta ที่ไม่มีท่อลำเลียงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่) จากชั้นดินบริเวณแอนตาร์กติก โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้นำมอสดังกล่าวกลับมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ปลอดเชื้อ โดยควบคุมอุณหภูมิและควบคุมปริมาณแสงเสมือนในธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์มอสก็เจริญเติบโต และเมื่อนำไปตรวจสอบอายุพบว่ามอสจากขั้วโลกใต้ มีอายุกว่า 1,530 ปี ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืช แม้จะหยุดการเจริญเติบโตจากสภาวะความหนาวเย็นอย่างในทวีปแอนตาร์กติกาหากได้นำมาสู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่เคยคาดคิด
นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่ามอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปแม้บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นอกจากนี้มอสยังสามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในชั้นดินอีกด้วย
ภาพจาก http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140317125036.htm

 

Read 1415 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2557 15:29