Print this page

คาราวานวิทยาศาสตร์ / Science Caravan by NSM. Featured

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  

และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

จึงจัดให้มีโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน

จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กิจกรรมในปี 2560 ระยะที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2560)

Plan 60.2 Venue

PB039684PB049742

PB039694

PB049782P1125934

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดแบบการจองเข้าชมงาน >>>ด้านล่าง

กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามคาราวานวิทยาศาสตร์ ได้ที่  : https://www.facebook.com/Nsmsciencecaravan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 577 9976 / 02 577 9999 ต่อ 2123

Read 27902 times Last modified on วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 00:10