อาคารเรือนพักนักวิทย์

อาคารเรือนพักนักวิทย์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

อาคารเรือนพักนักวิทย์ เป็นอาคารที่ อพวช. สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการพักค้างแรมสำหรับกิจกรรมของ อพวช. อาทิ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
การจัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพิเศษ หรือโรงเรียนต่างจังหวัดที่เดินทางมาใช้บริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และต้องการที่พักค้างแรม ปัจจุบัน อพวช.
เปิดให้บริการที่พัก 2 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

dormitory1

1. อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1
มีประเภทห้องพัก ดังนี้

 

dormitory1 2
ห้องพักรวมชาย จำนวน 84 เตียง
ห้องอาบน้ำรวม

 

dormitory1 3
ห้องพักเดี่ยวชาย (พักได้ 1 ท่าน) จำนวน 48 ห้อง
ห้องอาบน้ำรวม

 

 

 

dormitory2

2. อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2 
มีประเภทห้องพัก ดังนี้

 

dormitory2 1

ห้องพักรวมหญิง จำนวน 130 เตียง
ห้องอาบน้ำรวม

 

dormitory2 2 

ห้องพักแบบเตียงคู่ (พักได้ 2 ท่าน) จำนวน 16 ห้อง
ห้องน้ำในตัว

 

-------------------------------------------------------------------

ภายในห้องพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าห้องพัก
ห้องพักรวม อัตราคนละ 200 บาท:คืน
ห้องพักเดี่ยว อัตราคนละ 300 บาท:คืน
ห้องพัก Twin bed (2 คน:ห้อง) อัตราห้องละ 800 บาท:คืน
สมาชิก ส่วนลด 10%

เช็คอิน
เปิดให้บริการเช็คอิน 14.00 น.
เช็คเอาท์
เช็คเอาท์ 12.00 น.

ใบสำรองห้องพัก <

สำรองห้องพัก
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2101, 2123


Read 19351 times