ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT LAB)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางด้าน IT ต่าง ๆ สัมผัสการใช้งานโปรแกรมจริง และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ IT ด้วยตัวเองในห้องอบรมเชิงปฏิบัติการไอที  ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

labit1

labit2

Read 1238 times Last modified on วันศุกร์, 13 มิถุนายน 2557 17:27