เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากไต้หวัน