ค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตอน นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา อพวช. ร่วมกับ การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดจัดกิจกรรม
ค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ตอน นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  ตอน นักอนุรักษ์พลังงานตัวน้อย  และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปลาย
จัดในวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบัน
และสื่อสารให้สังคมเกิดความตระหนักเรื่องพลังงานและร่วมมือกันใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างเสริม
ประสบการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

 

ชมผลงานของน้องๆนักอนรักษ์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1 กลุ่มสีม่วง click

2. กลุ่มสีเหลือง click

3. กลุ่มสีชมพู click

4. กลุ่มสีน้ำตาล click

5. กลุ่มสีเขียว click

6. กลุ่มสีแดง click

7. กลุ่มสีฟ้า click

8. กลุ่มสีส้ม click

9. กลุ่มสีเทา click

10. กลุ่มสีครีม click

Read 1532 times Last modified on วันพุธ, 08 ตุลาคม 2557 18:43