โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์)

 

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" เป็นโครงการที่อพวช. เชิญชวนทุกท่าน
ร่วมกันสื่อสารวิทยาศาตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัว
แล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

- ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงานในรอบนั้น ๆ 
- ประเภทประชาชนทั่วไป

 โดยทางอพวช. จะมีรางวัลสมนาคุณและของที่ระลึกให้แก่ภาพและเนื้อหาที่ส่งมาร่วมสนุกกับเราในประเภทต่างๆ

หัวข้อการประกวดมีดังนี้

ประเภทยอดนิยม

1. ดิน...กำเนิดแห่งสรรพสิ่ง ธ.ค.57 - ก.พ.58
2. แสงสรรค์พันเรื่อง มี.ค.58 - เม.ย.58
3. วิถีแห่งน้ำ พ.ค.58 - มิ.ย.58
4. สัตว์โลกน่ารัก ก.ค.58 - ส.ค.58

ประเภทพยอดเยี่ยม

1. มหัศจรรย์ธรรมชาติ ธ.ค.57 - มี.ค.58
2. โลกใหม่ใบจิ๋ว เม.ย.58 - ก.ค.58

 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่  www.nsm.or.th/contest 

 banner

 

Read 3561 times Last modified on วันพุธ, 06 พฤษภาคม 2558 10:32