อพวช. ส่งเด็กไทยแข่งขันจรวดขวดน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 (APRSAF – 21 Water Rocket Event) ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

11111118

     เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ได้แก่ เด็กชายปัญญา พุทธเจริญทอง และเด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธเจริญทอง ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประเภทแม่นยำ ที่ อพวช. เป็นเจ้าภาพในการจัดร่วมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 (APRSAF – 21 Water Rocket Event) ประเภทแม่นยำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

      การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 – 16 ปีเข้าร่วมมากกว่า 70 คน จาก 17 ประเทศ อาทิ เนปาล อินเดีย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

       ลำดับที่ 1 Mr.Nor Hafizi Bin Shahayudin จากประเทศมาเลเซีย ด้วยสถิติ 98 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 2 Mr.Taiki Fukumoto จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 234 เซนติเมตร
       ลำดับที่ 3 Tomomi Yoshimura จากประเทศญี่ปุ่น สถิติ 240 เซนติเมตร

แม้เยาวชนไทยจะไม่ติดอันดับการแข่งขันในปีนี้ แต่ทุกคนต่างมีความประทับใจที่ได้รับประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ๆ จากการเดินทางในครั้งนี้...

Read 586 times