การทดลอง: ?กระจกเงากับจำนวนภาพสะท้อน?

การทดลองเรื่อง ?กระจกเงากับจำนวนภาพสะท้อน?   ในตอนเช้าทุกคนคงใช้กระจกเงาส่องหน้า ซึ่งเราจะเห็นภาพของตัวเองในกระจกเงากลับซ้ายเป็นขวา และกลับขวาเป็นซ้าย แต่การทดลองนี้จะมีความน่าสนใจมากขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเตรียมหาอุปกรณ์กันก่อน การทดลองนี้ให้ ใช้กระจกเงาบานเล็ก ๆ จำนวนสองบาน ประเภทที่มีกรอบพลาสติกหุ้ม ไม่ควรเลือกขนาดของกระจกเงาที่เล็กเกินไป เพราะจะทำให้สังเกตภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาได้ยาก และไม่ควรใช้กระจกเงาเปล่า ๆ ที่ไม่มีขอบพลาสติกหุ้ม จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะถ้ากระจกเงาแตกจะบาดมือได้ 

อุปกรณ์ 
1. กระจกเงา 2 บาน
2. ยางลบหรือตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ ที่ตั้งได้  1ชิ้น 
3. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 แผ่น

 

วิธีทดลอง

 

 

1. พับกระดาษเพื่อให้เกิดรอยพับ

 

 

 

 2. นำกระจกเงาเงาสองบานมาวางบนกระดาษตามแนวพับ ทำมุมหันหน้าเข้าหากัน

 

3. วางก้อนตุ๊กตาหรือก้อนยางลบด้านหน้า ระหว่างกระจกเงาทั้งสองบาน

 

4. ลองปรับมุมของบานกระจกทั้งสองให้แคบหรือเล็กลง  สังเกตจำนวนภาพของก้อนยางลบที่อยู่ในกระจกเงา

 

Read 3435 times