นิทรรศการ รักษ์น้ำ นำพาพลังงาน

นิทรรศการ รักษ์น้ำ  นำพาพลังงาน 
               นิทรรศการรักษ์น้ำนำพาพลังงาน  ประกอบด้วยวิธีการประหยัดน้ำในแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งการ
      รดน้ำต้นไม้ การอาบน้ำ การแปรงฟัน และการใช้ประโยชน์ของพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งพลังงานใต้
      พิภพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ และน้ำมันก๊าซไบโอดีเซล

 

Read 1457 times Last modified on วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:28