นิทรรศการภูมิปัญญาไทย

นิทรรศการภูมิปัญญาไทย
               นิทรรศการภูมิปัญญาไทยจัดแสดงภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน – 
      มิถุนายน 2551 โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ  ของไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ทั้งเครื่องปั้นดินเผา 
      เครื่องมือและ กลไกสิ่งทอ และ เครื่องนุ่งห่ม การบันทึกและการจารึก สถาปัตยกรรมการแพทย์แผนไทย  
      และโลหกรรม

 

Read 1552 times Last modified on วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:31