นิทรรศการ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                นิทรรศการ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน
      วโรกาสในหลวงมีพระชนมายุครบ  81  พรรษา ในปี  2551  โดยในนิทรรศการมีการจัดแสดงเนื้อหาของหลัก
      การทรงงานของในหลวงรวมถึงชิ้นงานที่จำลองมาจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ทั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา การ
      ปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการชะล้างหน้าดินและแบบจำลองโครงการอ่างกักเก็บน้ำ นิทรรศการเปิดให้บริการเดือน
      ธันวาคม  2551

 

Read 2219 times Last modified on วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:33