นิทรรศการเคลื่อนที่

1.  นิทรรศการ Luggage Science  

              นิทรรศการ  Luggage science  จัดแสดง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา  ในเดือนสิงหาคม  ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยชิ้นงานในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวในบ้าน  และชีวิตประจำวัน  เรื่องของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลก และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติอันมีผลกับชีวิตประจำวัน

 

 2.  นิทรรศการโลกสีเงิน

               นิทรรศการโลกสีเงิน เป็นความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กับ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนิทรรศการชุดนี้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบเงินตราและการ
ธนาคารที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จัดแสดง  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงาน 
เดือนกันยายน 2551

image4

image3

 

 

Read 9655 times Last modified on วันเสาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2558 12:34