Application

Application http://p3.isanook.com/hi/0/ud/277/1386610/mobile_app_main_pic.jpg

Application 

    แอพลิเคชั่น (Application) หรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า แอพ (App) เป็นโปรแกรมประยุกต์ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เป็น

โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงสำหรับผู้ ใช้ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต

 

 

 

 

อ้างอิง:

 

- แอพ (App) คืออะไร ต่างจากโปรแกรมอย่างไร[internet].2558 [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.manacomputers.com/what-is-app-how-different-software/

 

- Application คืออะไร[internet].2558 [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.com5dow.com/

 

 

 

Read 315 times Last modified on วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558 13:54