Print this page

ข้อมูลการเข้าชม

Element Selection

 alt

ใบจองการเข้าชม l พิมพ์แผนที่

 

 การเข้าชม/อัตราค่าเข้าชม/การจองเข้าชม

      บุคคลทั่วไป

 

 

                ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง

ค่าเข้าชมทั้งสามพิพิธภัณฑ์

               ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 100 บาท

เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และนักศึกษาระดับปริญาตรีเข้าชมฟรี
(หมายเหตุ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

     การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ

               พิพิธภัณฑ์ ฯจัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกด์นำชม ทางพิพิธภัณฑ์ ฯได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่
ประจำแต่ละชั้น หากสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

     อาหาร / น้ำดื่ม (สำหรับหมู่คณะ)
                

               พิพิธภัณฑ์ฯ มีบริการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะที่มีความประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ ในราคาชุดละ 40 บาท ประกอบด้วย (ข้าว + กับข้าว 1 อย่าง +ท๊อปปิ้ง 1 อย่าง + น้ำดื่ม 1ขวด)

               * ต้องการให้พิพิธภัณฑ์ฯ จัดอาหาร โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 


     ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

               การแสดงทางวิทยาศาสตร์

                    ค่าเข้าชมการแสดงคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวันวันละ 5 รอบ

 รอบการแสดง

 เวลาการแสดง

 รอบแรก

 10.00 - 10.45 น

 รอบที่สอง

 11.00 - 11.45 น.

 รอบที่สาม

 12.00 - 12.45 น.

 รอบที่สี่

 13.00 - 13.45 น.

 รอบสุดท้าย

 14.00 - 14.45 น

งดแสดง
- วันพุธ
- วันเสาร์-อาทิตย์


 13.00 น.
 12.00 น.         เรื่องที่จัดแสดง

 เรื่อง

 ผู้เข้าชม

 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

 ป.4 ขึ้นไป

 ไข่มหัศจรรย์

 ป.1-ม.3

 บั๊มโชว์

 ป.1-ม.6 ขึ้นไป

 สนุกกับเสียงและดนตรี

 ป.4 ขึ้นไป

 โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น

 ป.1 ขึ้นไป

 มหัศจรรย์ฟองสบู่

 ป.4 ขึ้นไป

 ธรรมชาติมหัศจรรย์

 ป.1 ขึ้นไป จัดแสดง ณ อาคารธรรมชาติวิทยา
 เวลา 11.00 และ 13.00 น.

 ละครวิทยาศาสตร์

 จัดแสดงเฉพาะวันพุธ , เสาร์-อาทิตย์ 
 รอบ 14.00 - 14.45 น.)              กิจกรรม Science Walk Rally

                    เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดขึ้น ลักษณะเป็นการเล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยแต่ละคำถามจะมีคะแนนและมีเวลากำหนด เมื่อหมดเวลาจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้เข้าชมต้องซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และบัตรเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงจะร่วมกิจกรรมได้ สำหรับหมู่คณะที่ต้องการให้จัดกิจกรรมนี้จะต้องติดต่อจองล่วงหน้า

                         ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

                            

ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 ขึ้นไป ราคา 10 บาท:คน: พิพิธภัณฑ์ น้อยกว่า 100 คน เหมาจ่าย 1,000 บาท 2 รอบ:วัน 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วิธีการ สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ต
 - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รอบละไม่เกิน 500 คน
 - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รอบละไม่เกิน 100 คน
 - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบละไม่เกิน 300 คน


              กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์

                    เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยมีหลักสูตรทั้งสำหรับครอบครัว และ กลุ่มนักเรียน

                     อัตราค่าบริการ

                              คนละ 30 บาท (สมาชิก อพวช. มีส่วนลดพิเศษ)
                              รับจองนักเรียนโรงเรียนเป็นหมู่คณะ ห้องละไม่เกิน 100 คน
                              โรงเรียนที่สนใจขอรายละเอียดและจองการใช้บริการได้ ที่โทร 0 2577 9999 ต่อ 1833

 

Read 12978 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 มกราคม 2561 13:16