Print this page

กิจกรรมวิหค ร่อนเวหา

กิจกรรมวิหค ร่อนเวหาเป็นการทำเครื่องร่อนด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย ประหยัด และยังช่วยพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ จากหลักการที่ว่าพื้นที่โค้งงอเล็กน้อยมีความสำคัญทำให้เกิดแรงยก นอกจากนี้เครื่องร่อนยังได้รับพลังงานจากตัวนักเรียนในขณะที่นักเรียนร่อนเครื่องร่อนไปข้างหน้าและน้ำหนักที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถร่อนไปได้ไกล

Read 1494 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 15:40