นิทรรศการชั่วคราว


นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด อัญมณีแห่งท้องทะเล และนิทรรศการโครงกระดูกไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ในด้านสำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนากิจกรรม จัดการแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงได้แลกเปลี่ยนนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง อัญมณีแห่งท้องทะเล (Jewel of the Sea ) กับนิทรรศการโครงกระดูกไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน โดยได้กำหนดแลกเปลี่ยนนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 21 กุมภาพันธ์ 2555

            โดยสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการเคลื่อนที่ชุด อัญมณีแห่งท้องทะเลได้ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ SC1-200/3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตามวันเวลาราชการ และสามารถเยี่ยมชม นิทรรศการ โครงกระดูกไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ได้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด อัญมณีแห่งท้องทะเล

 


Read 7128 times Last modified on วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 15:19