แมลงไทย ๆ

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู่ความเข้าใจทางด้านความหลากหลาย  ชีวิตความเป็นอยู่  แหล่งอยู่อาศัย  และพฤติกรรมต่างๆ ของแมลงในประเทศไทย  รวมถึงเข้าใจความสำคัญของแมลงที่มีต่อระบบนิเวศธรรมชาติ  และต่อมนุษย์โดยตรง (พื้นที่ 80 ตรม.)

จัดแสดง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 มิถุนายน 2549

            :  วันที่ 10  ธันวาคม 2552 จัดนิทรรศการที่ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read 1187 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:45