ปีกแห่งพฤกษา

 

 

 

 เป็นนิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับเมล็ดไม้ที่มีโครงสร้างเมล็ดแบบมีปีก หน้าที่ของเมล็ด การกระจายพันธ์ของเมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบบต่าง ๆ เช่น เมล็ดแบบเครื่องร่อน เมล็ดแบบร่มชูชีพ เมล็ดแบบปีก พร้อมตัวอย่างเมล็ดไม้ที่มีในประเทศไทย

 

 

จัดแสดง : วันที่ 14-15  มิถุนายน 2553 ไปรวมจัดแสดงงานราชนครินทร์วิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 -25  มิถุนายน 2553 ไปรวมจัดแสดงงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมพร ณ ศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดาราศาสตร์ภายใต้โครงการพื้นที่หนองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 14-15  มิถุนายน 2553 ไปร่วมจัดแสดงงานปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 

Read 2322 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 14:18