ความหลากหลายของไผ่ในประเทศไทย

 ความหลากหลายของไผ่ในประเทศไทย

                            

เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ในเมืองไทย ประโยชน์ที่ได้รับจากต้นไผ่นานาชนิด องค์ประกอบแต่ละส่วนของต้นไผ่ รวมถึงถิ่นกำเนิดของต้นไผ่

 

Read 1684 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:57