นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ความหลากหลายทางชีวภาพ

นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ความหลากหลายทางชีวภาพ

              

ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเรื่องความสมดุลทางธรรมชาติ และได้รู้ถึงองค์ประกอบทั้ง ๓  ระดับ ประกอบด้วย

 ๑. ความหลากหลายของระบบนิเวศ                   

 ๒.ความหลากหลายทางพันธุกรรม                     

 ๓. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์

 

จัดแสดง : มาร่วมจัดแสดงในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓

 

Read 1329 times Last modified on วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 14:25