ทำไมคนไทยไม่นิยมเครื่องสำอาง “สมุนไพรไทย”

ไทยเป็นประเทศที่ผลิตสมุนไพรได้มากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 1 ของโลกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติ เป็นที่ 13 ของโลกด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสภาพผิวจากสมุนไพร และเรายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรอีกจำนวนมาก แต่เครื่องสำอางสมุนไพรกลับสร้างมูลค่าได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากคนไทยไม่นิยมใช้ เพราะสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1. ผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพ

2. สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นวัสดุชีวภาพที่เสื่อมสลายเร็ว และผู้ประกอบการส่วนมากเป็นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งไม่มีเทคโนโลยีควบคุมการเสื่อมสภาพ

3. กลุ่มผู้ใช้สมุนไพรเป็นผู้ที่มีอายุ 50-60 ขึ้นไป 

ซึ่งเหล่านี้เป็นโจทย์วิจัยที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายต้องช่วยกันพํฒนาต่อไป

อ่านข่าวเต็ม

 

Read 881 times