แผนวิทยาศาสตร์ฯของรัฐกับ ความเชื่อ จะอยู่ร่วมกันอย่างไร