เห็ดถ้วยยักษ์

เห็ดถ้วยยักษ์

        มูลนิธิโครงการหลวงประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์เห็ดถ้วยยักษ์ เตรียมส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกเป็นอาชีพเสริม

        สำนักข่าวไทยรายงานผลงานวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาพันธุ์เห็ดถ้วยยักษ์ (Giant Cup) จากเห็ดโต่งฝนยูนานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เห็ดถ้วยยักษ์มีขนาดใหญ่กว่า ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร และน้ำหนัก 600 กรัมต่อ 1 ดอก ทีมนักวิจัยกล่าวว่าเห็ดถ้วยยักษ์มีวิตามินสูงเหมาะแก่การบริโภค สามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน 3-4 เดือน แต่มีข้อจำกัดคือปลูกได้ดีเฉพาะที่สูง ทำให้ปัจจุบันราคาขายยังสูงถึงกิโลกรัมละ 900 บาท ซึ่งทีมนักวิจัยจะส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกเพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

        นอกจากนี้ทีมวิจัยได้เสนอวิธีเพาะเห็ดคอนโด ซึ่งเป็นการแขวนก้อนเห็ดด้วยเชือกไนลอน ซ้อนกันเป็นชั้น ระยะห่างเท่ากัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ สามารถเพิ่มปริมาณก้อนเห็ดได้เท่าตัว และก้อนเห็ดไม่กดทับกันช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีจึงไม่ก่อให้เกิดราดำ ราสนิมและราส้ม ผลผลิตจึงมีคุณภาพดี ทีมวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวงตั้งใจเผยแพร่เทคนิคดังกล่าวให้แก่ชาวไทยภูเขาและผู้สนใจต่อไป

Read 1867 times