กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แบบจำลอง DNA

กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แบบจำลอง DNA

เรียนรู้กับสารพันธุกรรมที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตบนโลก ได้ในกิจกรรม “แบบจำลอง DNAณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2558 

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810 **

Read 638 times