กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่องคอปเตอร์ไม้ไผ่

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่องคอปเตอร์ไม้ไผ่

เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่การละเล่นของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไรด้วยไม้ไผ่วัสดุพื้นบ้านที่หาได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ณ ชั้น 6 นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2558  เวลา 10.00 - 16.00 น.(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

Read 589 times