เปิดคลังเก็บตัวอย่างงู ใหญ่ที่สุดในไทย

เปิดคลังตัวอย่างงูที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุดในไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยตัวอย่างงูเพื่อการวิจัยเหล่านี้ได้มาจากการลงพื้นที่ของนักวิชาการตลอด 20 ปีและจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)

อ่านข่าวเต็ม

Read 471 times