กำเนิดบริสุทธิ์ของปลาฉนาก

 

 

ปลาฉนากเพศเมียสามารถสืบพันธุ์ได้โดยปราศจากปลาเพศผู้ คาดเป็นการปรับตัวเมื่อมีจำนวนประชากรเหลือน้อย

ข่าววิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์วิชาการดอทคอมรายงานข่าว นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ของ
ปลาฉนากกว่า 190 ตัว ที่อาศัยบริเวณชายฝั่งของรัฐฟลอริดา และพบว่าพวกมันสามารถสืบพันธุ์ได้โดยปราศจากตัวผู้
ด้วยวิธีที่เรียกว่า parthenogenesis นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเป็นเพราะแหล่งอนุบาลลูกปลาหมดไปและปลาฉนากที่
บังเอิญติดอวนขึ้นมามักจะถูกชาวประมงฆ่าก่อนที่จะโยนกลับลงน้ำ ทำให้จำนวนประชากรปลาฉนากเหลือน้อย
พวกจึงมันหันมาสืบพันธุ์ด้วยวิธีนี้

Parthenogenesis มาจากภาษากรีกคำว่า pathenos ที่แปลว่า บริสุทธิ์ และคำว่า genesis ซึ่งแปลว่า การสร้าง
หรือการกำเนิด ดังนั้น Parthenogenesis จึงแปลว่า การกำเนิดอันบริสุทธิ์ ในทางชีววิทยาparthenogenesis
คือวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างหนึ่ง โดยตัวเมียจะวางไข่ และไข่นั้นสามารถฟักออกมาได้โดยไม่ต้องได้
รับการผสมจากตัวผู้ สิ่งมีชีวิตจะหันมาสืบพันธุ์โดยวิธีนี้เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต มีอาหาร
อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรจำนวนมากได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและ
ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต พวกมันจะกลับไปใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแทน เนื่องจากลูกหลานจะได้รับ
พันธุกรรมจากทั้งพ่อและแม่จึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
หรือทนต่อโรคได้ดีกว่า แต่ตัวอ่อนที่ถือกำเนิดขึ้นจากวิธี parthenogenesis จะได้รับพันธุกรรมมาจากแม่เท่านั้น
ประชากรจึงมีโอกาสตายหมู่ หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดโรคขึ้น เนื่องจากไม่สามารถทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมหรือโรคนั้นๆได้เพราะมีพันธุกรรมเหมือนกันหมด

ลูกหลานที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบ parthenogenesis บ้างจะมีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง (haploid: n)
บ้างจะมีจำนวนโครโมโซมปกติ (diploid: 2n) ขึ้นอยู่กับสปีชี่ส์ และโดยปกติแล้วตัวอ่อนที่ได้จะเป็นเพศเมีย
ยกเว้นในพวก ผึ้ง มด ต่อ และแตน ตัวอ่อนที่ได้จะเป็นเพศผู้เสมอ แต่มีบางกรณี เช่น เกิดภาวะแห้งแล้ง
หรือหนาวเย็น ตัวอ่อนจะฟักออกมาเป็นทั้งเพศผู้และเพศเมีย เพื่อที่หลังจากนั้นพวกมันจะได้ไปผสมพันธุ์กัน
แบบอาศัยเพศแล้วให้กำเนิดลูกหลานต่อไป

Parthenogenesis เป็นวิธีการสืบพันธุ์ทั่วไปของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ก็พบว่าพืชหลายๆชนิด
รวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น มังกรโคโมโด ฉลามหัวค้อน สามารถใช้การสืบพันธุ์วิธีนี้ได้
อย่างไรก็ตามพบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการนี้มักจะเสียชีวิต แต่สำหรับกรณีของปลาฉลากนั้น
นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันกลับแข็งแรงดี

 

ที่มาภาพ: http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=10246&cat=photo_in

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง 

 

http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/ansci_repro/misc/project_websites_08/tues/Komodo%20Dragons/what.htm
http://www.encyclopedia.com/topic/parthenogenesis.aspx

 

 

 

Read 1898 times Last modified on วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2558 18:03