โรเบิร์ต มูลเลอร์ นักประดิษฐ์ใยแก้วนำแสง

โรเบิร์ต มูลเลอร์ (Robert Maurer) เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2467

ในปัจจุบันเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ใยแก้วนำแสงยาวนับพันกิโลเมตรเชื่อมโยงถึงกันผ่านใต้ทะเลลึก ด้วยการส่งผ่านพลังงานและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นใยนำแสงถูกใช้งานในวงการแพทย์เมื่อปี พ.ศ. 2498

ในปีพ.ศ. 2513 โรเบิร์ต มูลเลอร์และผู้ร่วมงานอีก 2 คนคือ ดร.โดนัลด์ เค็กและดร.ปีเตอร์ เช้าท์ ที่บริษัทคอร์นิง กลาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผลิตเส้นใยนำแสงคุณภาพดีสำหรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้เป็นครั้งแรกมีชื่อว่า ทีเอที-8 (TAT-8) เป็นเคเบิลเส้นใยนำแสงใต้มหาสมุทรแอตแลนติก เริ่มให้บริการในปีพ.ศ. 2531 สามารถเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ได้พร้อมกัน 40,000 ราย มากเป็นสามเท่าของเคเบิลทองแดงใต้มหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีหลักการทำงาน คือ เมื่อส่งพลังงานแสงไปตามใยแก้วนี้ แสงจะสะท้อนกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องบนผิวด้านในของใยแก้ว (เรียกว่าเกิด การสะท้อนกลับหมดของแสง ) จนไปถึงปลายทางอีกด้านหนึ่ง โดยมีการสูญเสียพลังงานระหว่างทางน้อยมากเมื่อเทียบกับการส่งพลังงานผ่านวัสดุตัวกลางประเภทอื่น

นอกจากนั้น การใช้ประโยชน์ของใยแก้วนำแสงยังถูกประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เรียกว่า เครื่องมือตรวจส่องโพรงภายในร่างกาย (Endoscope) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวสอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือทำการผ่าตัด ภาพที่ปรากฎจะมีลักษณะคล้ายกับการมองเห็นของแมลง

 

ที่มา
http://www.todayinsci.com/7/7_20.htm
http://www.vcharkarn.com/vnews/140567
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.  (2557)  เรื่อง วิทย์คิด ประดิษฐ์ของ ชุด เรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งประดิษฐ์

 

 

Read 1165 times