ยุง พุ่งตรงเข้าหาแหล่งอาหารได้อย่างไร

 

งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่ายุงสามารถติดตามแหล่งอาหารด้วยการใช้สิ่งนำทาง 3 อย่าง ได้แก่ กลิ่น การมองเห็น
และความร้อน

เว็บไซต์ข่าวบีบีซี รายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ว่าทีมนักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาและ
พันธุวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารวิทยาศาสตร์
Current Biology เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการติดตามหาอาหารของยุง การทดลองของทีมวิจัยได้นำยุงที่หิวโหย
มาปล่อยในอุโมงค์แล้วบันทึกการเคลื่อนไหว โดยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของยุงต่อสิ่งเร้าว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร สำหรับสิ่งเร้าในการทดลองนี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จุดสีดำ และความร้อน ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
ยุงได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยุงกลับบินตรงสู่จุดสีดำซึ่งก่อนหน้านี้ยุงไม่ได้ให้ความสนใจ จากนั้นนักวิจัยได้ปล่อย
ความร้อนในบริเวณใกล้ ๆ จุดสีดำ ยุงก็ยังคงมุ่งหน้าสู่จุดสีดำเช่นเดิม นักวิจัยจึงสรุปรูปแบบการล่าเหยื่อของยุง ดังนี้ 

1. จากระยะทาง 10 – 50 เมตร ยุงจะค้นหาเหยื่อด้วยกลิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งยุงมีประสาท
สัมผัสไวต่อก๊าซชนิดนี้
2. เมื่อถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นแล้ว ยุงจะมองหาและมุ่งเข้าหาสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณโดยรอบ ในระยะ 5-15 เมตร
3. เมื่อเข้าใกล้ในระยะประมาณ 1 เมตรของสิ่งที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมาย ยุงจะใช้การหาความร้อนจากร่างกายเหยื่อ
(การเลือกพื้นที่ลงกัด)

จากพฤติกรรมนี้ช่วยให้ยุงมั่นใจว่ามุ่งสู่เป้าหมายที่ถูกต้องโดยไม่บินหาก้อนหินหรือพืช นอกจากนี้นักวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่ายุงสามารถได้กลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากระยะทางมากกว่า 50 เมตร ด้วยลักษณะสิ่งเร้าทั้ง 3 สิ่งนี้รวมอยู่ในมนุษย์
จึงเป็นการยากมากที่มนุษย์จะหลีกหนีจากยุงได้

 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.com/news/science-environment-33549777
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2815%2900740-X

 

Read 2351 times Last modified on วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2558 17:22