Eat clean ช่วยลดน้ำหนักและดีต่อสุขภาพจริงหรือ

 

นักวิจัยชี้ eat clean เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้สุขภาพดีหรือลดน้ำหนักได้ ควรบริโภคอาหารให้ครบหมู่และ
รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

ในปัจจุบันกระแสข่าวเกี่ยวกับการรักสุขภาพกำลังมาแรงโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน รวมถึงความนิยม
ในการรับประทานอาหารที่เรียกว่า Eat clean หรืออาหารที่ผ่านการปรุงหรือแปรรูปน้อยที่สุด ซึ่งกำลังนิยม
กันอย่างแพร่หลายในหมู่คนรักสุขภาพและกลุ่มของคนลดน้ำหนัก โดยมีความเชื่อว่าหากรับประทานอาหาร
ประเภทนี้แล้วจะดีต่อสุขภาพและช่วยลดน้ำหนักได้

ไทยรัฐออนไลน์รายงานข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกีฬาได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหารคลีน (clean food) ว่าอาหารคลีนจัดอยู่ในประเภทอาหารที่มีแคลอรี่น้อย ดังนั้นถ้ารับ
ประทานอาหารคลีนในมื้อหนึ่งนั้นจะทำให้เราได้รับแคลอรี่ในปริมาณน้อยทำให้เชื่อว่าไม่อ้วน
เพราะอาหารคลีนส่วนมากจะเป็นประเภทผักและผลไม้ ไม่เติมแต่งรสชาติมากมายทำให้คนรับประทานได้
ไม่นานเพราะจะถูกดึงดูดด้วยรสชาติอาหารอย่างอื่น จึงทำให้การลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลมากนัก
ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักว่าหากอยากลดน้ำหนักควรรับประทานอาหารแบบ
"If it fits your macros (IIFYM)" หรือรับประทานในแบบที่เหมาะกับความต้องการของร่างกายที่
ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน แป้ง หรือสารอาหารอื่นๆ ที่ร่างกายต้องการต่อวัน หรือรับประทานอะไรที่
อยากรับประทานก็ได้แต่รับประทานในปริมาณที่พอดีก็จะทำให้เราไม่อ้วนได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารคลีน เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักและทำให้เราสุขภาพดีได้
หากอาหารคลีนนั้นมีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายของเราก็อาจเป็นโทษหรือส่งผลด้านลบกับร่างกายเราได้เช่นกัน

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.thairath.co.th/content/511585
http://mahosot.com /อาหารคลีนฟู้ด-clean-food.html

 

Read 1478 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2558 09:48