การค้นพบครั้งใหม่ : ซากดึกดำบรรพ์งู 4 ขา

 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ (fossil) งูที่มี 4 ขาเป็นครั้งแรก อายุราว 113 ล้านปี ในประเทศบราซิล
ซึ่งอาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากิ้งก่าวิวัฒน์เป็นงูได้อย่างไร

เว็บไซต์ Science Daily และ BBC รายงานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การประมงตะวันตกเฉียงใต้ขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
(The National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA) ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารวิทยาศาสตร์ Science เกี่ยวกับการค้นพบปลาที่จัดได้ว่าเป็นปลาเลือดอุ่น
ชนิดแรกเท่าที่เคยมีการค้นพบ

martill2hr     fossilsnake

 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างูมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่
ชัดคือ งูมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ปัจจัยใดที่ทำให้งูวิวัฒน์มาในลักษณะนี้ และงูมีวิวัฒนาการมาจาก
สัตว์เลื้อยคลานชนิดใด ซากดึกดำบรรพ์งูที่พบจากบราซิลนี้อยู่ในช่วงยุค Cretaceous มีอายุราว 110 ล้านปี
จึงนับเป็นซากดึกดำบรรพ์งูที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมา งูดังกล่าวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tetrapodophis
amplectus เป็นงูวัยเด็ก ขนาดเล็ก ความยาวจากหัวถึงปลายหางเพียง 19.5 เซนติเมตร แม้ว่างูอาจเติบโตได้อีก
แต่หัวงูก็จะมีขนาดเพียงนิ้วหัวแม่มือของผู้ใหญ่ และกระดูกหางที่เล็กที่สุดก็มีจะขนาดประมาณ 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้น
แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ ขาคู่หน้าและคู่หลังของมัน ขาหน้ามีขนาดเล็กมากประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนขาหลังมีขนาด
ยาวกว่าเล็กน้อยคือประมาณ 7 มิลลิเมตร ซึ่งประกอบด้วยส่วนของข้อศอกและเท้า เท้าหลังมีขนาดใหญ่กว่าเท้าหน้า
นิ้วเท้าเรียวยาวและมีเล็บ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยจับยึดเหยื่อหรือจับยึดคู่ระหว่างการสืบพันธุ์

martill1hr

 

นักอนุกรมวิธานได้จัดจำแนกงูดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของงูแทนที่จะอยู่ในกลุ่มของจิ้งเหลน ด้วยลักษณะหลายประการอาทิ :
- โครงกระดูกเมื่อพ้นจากส่วนหัวจะมีลักษณะที่มีแกนของกระดูกสันหลังประกอบด้วยซี่โครงยาวตลอดทั้งตัว
- รูปแบบการจัดเรียงตัวและการฝังตัวของฟัน รวมถึงกระดูกขากรรไกรล่าง ทั้งหมดเหมือนกับงู
- ซากดึกดำบรรพ์นี้เผยให้เห็นลักษณะการจัดเรียงตัวของเกล็ดใต้ท้อง ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างงูกับจิ้งเหลนนักบรรพชีวินสันนิษฐานว่า งู 4 ขาชนิดนี้มีชีวิตอยู่บริเวณฝั่งของทะเลสาบเกลือ ในสภาพแวด
ล้อมที่แห้งแล้ง ล้อมรอบด้วยกลุ่มพืชอวบน้ำ (ตัวอย่างพืชอวบน้ำในปัจจุบัน เช่น กระบองเพชร) อาหารของงูอาจจะเป็น
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ในเวลานั้นทวีปอเมริกาใต้รวมเป็นแผ่นเดียวกับทวีปแอฟริกาซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีป Gondwana การค้นพบครั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่างูมีจุดเริ่มต้นวิวัฒนาการบนมหาทวีปนี้
และแพร่กระจายออกไปทั่วโลก

 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง

 

www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150723140142.htm
www.bbc.com/news/science-environment-33621491
www.sciencemag.org/content/349/6246/374

 

 

 

 

 

Read 4445 times Last modified on วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2558 16:45