นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระจอมเกล้า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่สิ่งเกินจริงแต่อย่างใด เพราะพระองค์ทรงใช้หลักเหตุและผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรงใช้การสังเกต หลักเหตุผลเป็นตรรกะ เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เป็นการนำพาสยามประเทศสู่ยุคเริ่มต้นของอารยะ และก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ จากความเชื่อสู่สัจพจน์ ทฤษฎีบทแห่งสยาม โดยการเล่าเรื่องผ่านภาพสยามประเทศในยุคของชาวตะวันตกและมิชชันนารีเริ่มเข้ามาพร้อมกับวิทยาการด้านต่างๆ จนถึงพระอัจริยภาพของพระองค์ด้านดาราศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่พิสูจน์ได้ ปิดท้ายที่การคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เปรียบได้กับแสงสุริยะแห่งปัญญาที่ฉายส่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสยามประเทศ

นิทรรศการ จากความเชื่อสู่สัจพจน์ ทฤษฎีบทแห่งสยาม จัดแสดงบริเวณชั้นหนึ่ง อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี ในช่วงเวลาของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2558

Read 2060 times