เทียนไข ....ต้นกำเนิดแห่งแสง

เทียนไขทำจากขี้ผึ้ง

man candle

 

5,000 ปีก่อน มนุษย์ใช้เทียนไขเป็นแหล่งกำเนิดแสง โดยชาวอียิปต์ได้ทำเทียนไขมาจากขี้ผึ้ง จนกระทั่งปัจจุบันได้
พัฒนามาใช้พาราฟินแทน ซึ่งมีคุณภาพสูง ไร้กลิ่นและเผาไหม้ได้ดี

ภาพจาก: http://img.diytrade.com/cdimg/127541/170058/0/1036055196/Pure_Beeswax_Candles_Pure_Soywax_Candles.jpg

ภาพจาก: http://i.cdn.turner.com/dr/hln/www/release/sites/default/files/2012/05/17/man_candle_0.jpg

ที่มา : http://images5.alphacoders.com360360303

http://upload.wikimedia.orgwikipediacommonsaa8Candles_Oberflacht

 

 

 

Read 526 times