มาแล้ว! หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน

เรียบเรียงโดย ดร.สุเมธ อาวสกุลสุทธิ

โรโบเทสเปียน คือชื่อหุ่นยนต์ประเภทฮิวมานอยด์ จากบริษัท เอ็นจิเนียอาร์ต ประเทศอังกฤษ ถูกนำมาจัดแสดงถาวรเป็นครั้งแรกและตัวแรกในประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

หุ่นยนต์โรโบเทสเปียนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 33 กิโลกรัม เป็นรุ่นที่ 3 จากการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัท เอ็นจิเนียอาร์ต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โรโบเทสเปียนถูกออกแบบให้มีใบหน้า ดวงตา ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ให้คล้ายกับมนุษย์มากที่สุด สามารถพูดออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจอสัมผัสตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้หลากหลายตามที่กำหนด เช่น พูด ร้องเพลง เล่านิทาน ขยับแขนไปมา รวมถึงสามารถเลือกเปลี่ยนใบหน้าของหุ่นยนต์ให้เป็นใบหน้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และมนุษย์ต่างดาว หุ่นยนต์โรโบเทสเปียนยังสามารถทำท่าทางเลียนแบบผู้เข้าชมได้ด้วย กล้องอินฟราเรดตรงหน้าผากของหุ่นยนต์เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหว

ทดลองเล่น และสัมผัสหุ่นยนต์โรโบเทสเปียนได้แล้ววันนี้ ที่บริเวณทางเข้าชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี และพิเศษในช่วง 14-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 สัมผัสโรโบเทสเปียนได้อย่างใกล้ชิดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

อ้างอิง

อพวช. (2558). นิทรรศการหุ่นยนต์ บริเวณ ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี [ออนไลน์], สืบค้นจาก: http://www.nsm.or.th (6 พฤศจิกายน 2558).

Read 2688 times