ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2558
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ทางโทรสาร 02 577 9990 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 1472 คุณวรภร

**หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส่งแบบตอบรับมาภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 16.00 น.
อพวช.จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะเรียกทีมสำรองลำดับต่อไปมาเข้าร่วมกิจกรรมแทน**

และให้อ่านรายละเอียด "การเตรียมตัวเข้าค่าย" ในลิงค์ด้านล่าง


“ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย คนต่อไปอาจเป็นคุณ”

Read 1664 times Last modified on วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558 10:01