อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

newประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559

 

new ประเภทชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559


รายละเอียดการเข้า"ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

1. การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1<<click

2. กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1"<<click

3. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1"<<click

4. แผนที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ<<click

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการค่ายพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 26- 28 กุมมภาพันธ์ 2559
น้องๆ จะได้พบกับ นักวิทยาศาสตร์ และ นักเขียนแถวหน้าของประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ
มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าค่ายด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและหลักการเขียนที่ถูกต้อง
(ดาวน์โหลดกำหนดการค่าย) “สมัครมาเข้าค่ายพัฒนาการเขียนกับเรา คุณอาจจะนักเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
ที่มีผลงานเผยแพร่คนต่อไป”

หากคุณเป็นคนที่รักการเขียนเรื่องสั้น มีความสนใจในวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และมีจินตนาการกว้างไกลถึง
โลกที่จะเปลี่ยนไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสมาถึงคุณแล้วกับ “การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1”
โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดการประกวดแข่งขัน “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชน
เกิดการสื่อสารและสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”
เข้าร่วมแข่งขัน  หรือ พัฒนาฝีมือการเขียนของคุณด้วย โครงการค่ายพัฒนการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ชิงรางวัลกว่า
หนึ่งแสนหกหมื่นบาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

new ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

โครงการการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) <<ดาวน์โหลด
ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (ฉบับปรับปรุง)<<ดาวน์โหลด
ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประเภทอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า (ฉบับปรับปรุง)<<ดาวน์โหลด
ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประเภทประชาชนทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)<<ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

 

 

Read 3929 times Last modified on วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 11:57