อพวช.ร่วมงานแถลงข่าวลงนามความมือเพื่อเป็นหน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd (International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013)

photo1

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อพวช. ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate (ICSA 2013) ณ ห้อง Convention 1 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแปดหน่วยงานจากในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ มูลนิธิต้นไม้สีเขียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อพวช. , สสวท. ,กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมนักอุตุนิยมวิทยามณฑลยูนาน (Yunnan Province Meteorological Society )ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งควีนส์แลนด์(Queensland University of Techonology)ประเทศออสเตรเลีย เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดี่ยน จังหวัดเชียงใหม่การจัดประชุมประเด็นหลักๆที่หยิบยกในการหารือแลกเปลี่ยนทั้งหมด 5 ประเด็น คือ

1.วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศและภูมิอากาศ

2.ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

5.การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

Read 4457 times Last modified on วันอังคาร, 19 มีนาคม 2556 13:18