รับสมัคร ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 

logo

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

 

Read 726 times Last modified on วันจันทร์, 04 มกราคม 2559 17:21