รับสมัคร ผอ.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 

logo

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

 

Read 840 times Last modified on วันจันทร์, 04 มกราคม 2559 17:25