อพวช. มอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานี

 

 MG 8464

 

อพวช. ร่วมกับ ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “แบ่งปันความรู้คืนสู่ห้องเรียน กับ อพวช.” ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 55 โรงเรียน โดยมี นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

Read 825 times