เรียนรู้อย่างสนุก กับ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน น้ำ คือ ชีวิต

 

 MG 8642

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม กับ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน น้ำ คือ ชีวิต เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ได้ชวนเยาวชนจำนวน 80 คน ในระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ความสนุกผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมยังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวิกฤติน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

Read 1197 times Last modified on วันพุธ, 03 เมษายน 2556 14:25