เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมปลายเข้าร่วม "ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ"

 

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฑูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour:Youth Ambassadors Programmes)

 กำหนดการค่าย World Biotech Tour Youth Ambassadors Programmes


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฑูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour:Youth Ambassadors Programmes)

 การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่าย


 

โอกาสมาถึงแล้ว....   อพวช. กำลังค้นหาน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
เป็น ‘ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ’ ช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยว
ข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ น้องๆ จะได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร (World Biotech Tour:
Youth Ambassadors Programmes)


ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจส่งใบสมัครเพื่อเป็น ‘ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ’ โดยเขียนเรื่องราวเกี่ยว
กับเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจพร้อมทั้งวิธีการสื่อสารต่อสาธารณะ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A

ดาวน์โหลดรายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง

 

Read 2244 times Last modified on วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 11:33